Flag
Search
Close this search box.
กลั่นศักยภาพบุคลากรเขต เสริมทักษะพัฒนาสวน 15 นาที สร้างพื้นที่สีเขียวให้คนกรุง

 

(23 เม.ย.67) เวลา 09.00 น. นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร (สวน 15 นาที) รุ่นที่ 2 โดยมี รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คณะผู้บริหารวิทยาลัยพัฒนามหานคร กลุ่ม we! Park ผู้เข้ารับการอบรม และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 8 (KSS-801) อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เขตดุสิต

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร (สวน 15 นาที) มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเขตให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะที่จำเป็นในการพัฒนาสวน 15 นาที ให้มีคุณภาพและยั่งยืน รวมถึงเป็นการสร้างและพัฒนาภาคีเครือข่าย (Network Community) ระหว่างกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่สาธารณะสีเขียว ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาพื้นที่สาธารณะสีเขียวอย่างยั่งยืน ในโอกาสนี้ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชในนามสถาบันการศึกษาผู้เป็นจุดนัดพบเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้และร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวให้แก่ชาวกรุงเทพมหานคร และขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ผู้ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่เป็นกำลังสำคัญในการดำเนินโครงการที่จัดขึ้นในครั้งนี้ กรุงเทพมหานครและมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชหวังว่าผลจากการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร (สวน 15 นาที) ในวันนี้จะนำไปสู่การพัฒนาทักษะต่างๆ ตอบสนองตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ

“โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร (สวน 15 นาที) นับว่าเป็นการขับเคลื่อนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 9 ด้าน 9 ดี ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน ปรับปรุงพื้นที่รกร้างว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ พัฒนาเป็นสวน 15 นาที ในพื้นที่ 50 สำนักงานเขต ปลูกต้นไม้ จัดทำทางเดิน-วิ่งภายในสวน ติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย จัดทำสนามเด็กเล่น ร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนต่อไป” รองปลัดฯ ณัฐพงศ์ กล่าว

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยวิทยาลัยพัฒนามหานคร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร (สวน 15 นาที) ขึ้น โดยแบ่งการจัดกิจกรรมเป็น 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9 มกราคม-20 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 เมษายน-23 พฤษภาคม 2567 ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย บุคลากรกรุงเทพมหานคร ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ฝ่ายโยธา ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จากกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ กรุงเทพกลาง กรุงเทพใต้ สำหรับกิจกรรมภายในงาน ได้แก่ การเสวนาหัวข้อ “ทำสวน 15 นาทีให้ปัง ทำยังไง” การบรรยายหัวข้อ “เกณฑ์การเลือกพื้นที่สวน 15 นาที” หัวข้อ “การออกแบบร่วมกัน (Co-Design)” และหัวข้อ “การบริหารจัดการพื้นที่”

#สิ่งแวดล้อมดี
—–  (จิรัฐคม…สปส.รายงาน)

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200