Flag
Search
Close this search box.
เยี่ยมชมการปลูกผักเพื่อความมั่นคงทางอาหาร
🌳(2 เม.ย. 67) สำนักพัฒนาสังคม โดยนางสาวรุ่งนภา ตรีแก้ว ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมเกษตรกรรม สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมชมการปลูกผักเพื่อความมั่นคงทางอาหารในชุมชน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 2 เขต จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่
1. ชุมชนหมู่บ้านธนะธานี เขตลาดพร้าว
2. ชุมชนหมู่บ้านธันยกานต์ มัยลาภ เขตลาดพร้าว
3. ชุมชนเกษตรก้าวหน้าลำรางหนองกง เขตบางเขน
🪴 โอกาสนี้ ส่วนส่งเสริมเกษตรกรรมได้ดำเนินการ ดังนี้
1.ส่งเสริมให้ความรู้คำแนะนำแก่ชุมชน/เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร
2.ส่งเสริมการปลูกพืชผักให้ผลผลิตได้รับมาตรฐานสินค้าด้านการเกษตรของกรุงเทพมหานคร Bangkok G โดยสามารถยื่นคำขอที่สำนักงานเขต/สำนักพัฒนาสังคมได้แล้ววันนี้
3.ประชาสัมพันธ์การประกวดแปลงผักในชุมชน
🍀 ทั้งนี้ ชุมชน/เกษตรกร สามารถนำผลผลิตที่ปลูก มาจำหน่าย ณ สถานที่ ที่สำนักพัฒนาสังคม และสำนักงานเขต จัดให้ ตามนโยบายตลาดเกษตรกร farmers market ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200