Flag
Search
Close this search box.
กทม. เผยขั้นตอนจัดหาถังขยะตั้งวางในพื้นที่สาธารณะ ยึดหลักคุณภาพและความเหมาะสมในการใช้งาน

 

(3 เม.ย.67) นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงกรณีที่สื่อออนไลน์เผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการจัดหาถังขยะที่จะนำไปตั้งวางในพื้นที่สาธารณะว่าขั้นตอนการทำงานเป็นไปด้วยความล่าช้านั้น

ตามที่ สำนักสิ่งแวดล้อมได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปี 2567 เพื่อดำเนินการจัดหาถังขยะ 3 ประเภท ประกอบด้วย 1.ถังขยะแยกประเภท ขนาด 85 ลิตร พร้อมฐานรอง จำนวน 12,000 ชุด ชุดละ 3 ใบ รวม 36,000 ใบ สำหรับตั้งวางในที่สาธารณะ สวนสาธารณะ พื้นที่กลางแจ้งของอาคารสถานที่ราชการ 2.ถังขยะแยกประเภท ขนาด 130 ลิตร จำนวน 25,000 ชุด ชุดละ 4 ใบ รวม 100,000 ใบ สำหรับตั้งวางในชุมชน พื้นที่ภายในอาคาร สถานที่ราชการ สถานีบริการน้ำมันที่ร่วมโครงการคัดแยกขยะ 3.ถังขยะเศษอาหาร ขนาด 100 ลิตร จำนวน 101,265 ใบ สำหรับผู้ลงทะเบียนแยกเศษอาหาร เพื่อให้สำนักงานเขตเข้าไปจัดเก็บเป็นประจำ เช่น ร้านอาหาร จุดทิ้งขยะเศษอาหารของชุมชน หมู่บ้าน แฟลต คอนโดมิเนียม

ทั้งนี้ การจัดหาถังขยะทั้ง 3 ประเภทนั้น สำนักสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่มตั้งแต่การประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 เป็นต้นมา การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตข้อกำหนด (TOR) การจัดทำร่าง TOR การสืบราคา การจัดทำราคากลาง

ที่ผ่านมา คณะกรรมการได้จัดการประชุมหลายครั้ง เพื่อจัดทำร่างขอบเขตข้อกำหนด (TOR) ถังขยะแต่ละประเภท โดยใช้เวลาสืบค้นข้อมูลประกอบการจัดทำร่าง TOR เช่น คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ผลิตถังขยะ รูปแบบ ขนาด ล้อ ฝาถังขยะ และอุปกรณ์ที่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและวัตถุประสงค์ในการใช้งานจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงการบริหารจัดการหลังจากนำถังขยะไปติดตั้งแล้ว เพื่อนำมากำหนดรูปแบบ ขนาด และวัสดุที่นำมาใช้ในการจัดทำถังขยะ การตรวจสอบคุณภาพของวัสดุที่นำมาจัดทำขยะ ตลอดจนคำนึงถึงความสามารถในการเข้ายื่นข้อเสนอราคาได้หลายราย โดยทุกขั้นตอนได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่เอื้อประโยชน์แก่เอกชนรายใดรายหนึ่ง

ซึ่งคณะกรรมการได้จัดทำร่าง TOR เสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนมกราคม 2567 จากนั้นได้ขอความเห็นชอบร่าง TOR และสืบราคา โดยจัดทำราคากลางแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ขณะนี้อยู่ระหว่างการรายงานเพื่อขอความเห็นชอบในการจัดซื้อต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ซึ่งในการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนไม่ได้ล่าช้าแต่อย่างใด

“การจัดหาถังขยะทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ ถังขยะแยกประเภท ขนาด 85 ลิตร ถังขยะแยกประเภท ขนาด 130 ลิตร ถังขยะเศษอาหาร ขนาด 100 ลิตร เพื่อนำไปตั้งวางในพื้นที่สาธารณะหรือตามจุดที่กำหนด ทุกอย่างจะเป็นไปตามขั้นตอน การเลือกวัสดุที่ใช้ผลิตถังขยะ จะต้องมีคุณภาพมีขนาดรูปแบบตามที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและวัตถุประสงค์ในการใช้งานเป็นสำคัญ” รองผู้ว่าฯ จักกพันธุ์ กล่าว

—–  (จิรัฐคม…สปส.รายงาน)

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200