Flag
Search
Close this search box.
Workshop ประชาพิจารณ์ครั้งที่ 1 หลักเกณฑ์ทำการค้าบนถนน/สถานสาธารณะ

กทม. Workshop ประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 1 ปรับปรุงร่างประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ทำการค้าขายบนถนนหรือสถานสาธารณะ

นายเอกวรัญญู อัมระปาล ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและโฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการประชุมรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงร่างประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้า และการขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนน หรือสถานสาธารณะ ของกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตบางกอกน้อย ว่า วันนี้เป็นการ Workshop ประชาพิจารณ์ครั้งที่ 1 ของกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ โดยมี ฝ่ายเทศกิจกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ผู้แทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้แทนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ตำรวจจราจร บก.น.4 ผู้บริหารเขต บุคลากรอุดมศึกษา ผู้แทนกลุ่มผู้ค้า ผู้ค้า ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมได้เสนอข้อมูล เบื้องต้นว่า จุดพื้นที่ทำการค้าใหม่ควรมีโควตา แบ่งเป็นผู้ค้าเก่า 50% และผู้ค้าใหม่ 50% สำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ ควรคงอัตลักษณ์ ของภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ตรอกข้าวเม่า / ตรอกมะตูม รวมทั้งเห็นควรใช้ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (kpi) ในการวัดผลความอร่อย และความสะอาด ด้านการตรวจตราเสนอให้ใช้แบบสุ่มหรือนอกเครื่องแบบ เพื่อป้องกันการสวมเช่าสิทธิผู้ค้า และอยากให้มีหลักเกณฑ์ของพื้นที่ทำการค้าที่เป็นพื้นที่อัตลักษณ์ เพื่อเพิ่มพื้นที่อัตลักษณ์ และกำหนดสีร่มในแต่ละพื้นที่เป็นสีเดียวกัน

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะนำความคิดเห็นต่างๆ ที่ได้รับ นำมารวบรวมให้ครบ ทุกกลุ่มเขตและจะนำไปปรับปรุงแก้ไขประกาศ กรุงเทพมหานครให้เป็นไปด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และเกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริงต่อไป

อนึ่ง กรุงเทพมหานครจะเปิดรับฟัง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงร่างประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้าและการขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนนหรือ สถานสาธารณะ พ.ศ. 2566 ทางออนไลน์ ที่เว็บไซต์ https://survey123.arcgis.com/ share/bd81dbe912144969937bc8 cbd0f12084?portalUrl=https% 3A%2F%2Fcpudgiportal.bangkok.go.th%2Fportal จนถึงวันที่ 29 ก.พ. 2567

รวมทั้งจะมีการจัดการประชุมรับฟัง ความคิดเห็นการปรับปรุงร่างประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้าและ การขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนนหรือสถานสาธารณะ ครั้งที่ 2 กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก วันที่ 5 มี.ค. 2567 เวลา 13.00 น. ณ ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง สำนักงานเขตมีนบุรี ครั้งที่ 3 กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง วันที่ 6 มี.ค. 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง

ครั้งที่ 4 กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ วันที่ 8 มี.ค. 2567 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเขตดอนเมือง

ครั้งที่ 5 กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ วันที่ 11 มี.ค. 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตยานนาวา และครั้งที่ 6 กลุ่มเขตกรุงธนใต้ วันที่ 16 มี.ค. 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางแค

 ที่มา:  นสพ.แนวหน้า ฉบับวันที่ 26 ก.พ. 2567

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200