Flag
Search
Close this search box.
สำนักพัฒนาสังคม ร่วมกิจกรรมการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อค้นหาอัตลักษณ์ย่าน ในการส่งเสริมเพื่อพัฒนาย่านสร้างสรรค์ (ย่านตลาดน้อย)
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม มอบหมายให้นางสาวดุษฎี สรวงขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการส่งเสริมอาชีพ จัดเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด 📍📍ร่วมประชุมหารือ กิจกรรมกระบวนการกลุ่มเพื่อค้นหาอัตลักษณ์ย่าน และการดำเนินการส่งเสริมเพื่อพัฒนาย่านสร้างสรรค์ ย่านตลาดน้อย โดยมี นายวัลลภ เกียรติวรศรีกุล ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมทรงวาด สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

พร้อมนี้คณะได้เดินสำรวจพื้นที่ตลาดน้อยเพื่อค้นหาอัตลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชนภายในพื้นที่

ในที่ประชุมมีภารกิจสนับสนุนย่านสร้างสรรค์ของหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ ได้แก่ สำนักพัฒนาสังคม สำนักการศึกษา สำนักงานประชาสัมพันธ์ โดยมีสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน

ในการนี้ สำนักพัฒนาสังคม มีภารกิจให้การสนับสนุน ดังนี้
1. ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของกรุงเทพมหานคร
2. จัดหาสถานที่จำหน่ายสินค้าเป็นรายได้ในครัวเรือนหรือ ชุมชน และเพิ่มช่องทางการตลาด


ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์)

#กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด
#สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ
#สำนักพัฒนาสังคม

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200