Flag
Search
Close this search box.
บางเขน อบรมโครงการปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของเยาวชน

(19 ก.พ. 67) เวลา 09.00 น.
นางสาวอัญชนา บุญสุยา ผู้อำนวยการเขตบางเขน เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของเยาวชน เพื่อส่งเสริมเด็กๆด้านสุขพลานามัยและปลอดภัยจากอุบัติเหตุและเสริมสร้างให้เด็กมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจรวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะให้เด็กและเยาวชน มีความรู้ความเข้าใจกฎ ระเบียบ สัญลักษณ์ สัญญาณจราจร โดยครั้งนี้จัดอบรมนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมภ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านวิทยากรให้ความรู้และสาธิต จากกองบังคับการตำรวจจราจร

ในการนี้ นางธัญนภัส มณีศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นางจิราพร ภัททมุข ผู้อำนวยการโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมภ์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ ผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนฯ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมภ์ เขตบางเขน

 

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200