Flag
Search
Close this search box.
เปิดแล้ว Bangkok Express Service เดอะมอลล์ ท่าพระ บริการทุกวัน 10.30-18.30 น.

 

(12 ก.พ. 67) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดจุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Service) ณ บริเวณชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ เขตธนบุรี 

 

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวขอบคุณเดอะมอลล์ กรุ๊ป ที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ในการช่วยพัฒนาเส้นเลือดฝอยให้ได้รับบริการที่ดีขึ้น ประกอบกับสำนักงานเขตธนบุรีมีพื้นที่จำกัด ปัจจุบันยังอยู่ในพื้นที่ของวัด ที่จอดรถไม่เพียงพอ การมีจุดบริการตรงนี้ เมื่อประชาชนมาใช้บริการที่ห้างสรรพสินค้าค้าเดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ สามารถมาใช้บริการงานทะเบียนที่นี่ได้เลย มีความสะดวก เป็นการช่วยให้การบริการประชาชนทำได้ดีขึ้น จะพยายามขยายให้ได้มากที่สุด ซึ่งนอกจากเดอะ มอลล์ กรุ๊ป แล้ว กรุงเทพมหานครยังมีความร่วมมือกับหลายภาคส่วน เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

 

สำหรับจุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Service) ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ เป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตธนบุรี กับบริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด ในการพัฒนางานบริการภาครัฐ อีกทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางให้ประชาชนในการขอรับบริการด้านงานทะเบียนราษฎร ได้แก่ การทำบัตรประจำตัวประชาชน การขอคัดสำเนาเอกสารทางการทะเบียนทุกประเภท รวมถึงบริการด้านอื่น ๆ อาทิ การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ การลงทะเบียนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคมที่ขอรับความช่วยเหลือการจัดการสวัสดิการและการสงเคราะห์ หรือ E-Case ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้จะพัฒนาระบบให้สามารถรับชำระเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในรอบการประเมินภาษีปี 2567 รวมถึงภาษีป้าย และค่าปรับต่าง ๆ โดยจุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Service) ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ เปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.30 – 18.30 น. (พักบริการเวลา 14.00 – 15.00 น.) ยกเว้นช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ ซึ่งหากมีผู้มาขอรับบริการเป็นจำนวนมาก ในอนาคตอาจขยายเวลาการเปิดให้บริการไปจนถึงเวลา 20.00 น. เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

 

โอกาสนี้ พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ว่าที่ร้อยตรี เดชาธร แสงอำนาจ ผู้อำนวยการเขตธนบุรี นายนริศ เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป ผู้บริหารเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ ผู้บริหาร เดอะมอลล์ กรุ๊ป ผู้เกี่ยวข้อง ประชาชนร่วมพิธีเปิด

     ——————————— (พัทธนันท์…สปส.

รายงาน)

 

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200