Flag
Search
Close this search box.
#เขตประเวศตรวจเข้มมาตรการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566)

วันนี้ (22 พ.ย. 66) : นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยนักเรียนในโรงเรียน ซึ่งนายดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตประเวศ ได้มอบหมายนายสมบัติ แก้วสุรลิขิต หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 22 วัดปากบ่อ ตรวจติดตาม แนะนำ ประชาสัมพันธ์ ด้านการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
.
โดยมีการตรวจประเมินด้านกายภาพ (ครัวโรงเรียน) และสุ่มเก็บตัวอย่างอาหาร (อาหารปรุงสุก และวัตถุดิบที่ใช้ปรุงอาหาร) ภาชนะอุปกรณ์ และมือของผู้ปฎิบัติงาน (พ่อครัว แม่ครัว) เพื่อตรวจหาสารปนเปื้อนสารเคมีและเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยชุดตรวจสอบคุณภาพอาหารด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น (SI-2) เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพอาหารและน้ำดื่ม ณ โรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน

#โครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200