Flag
Search
Close this search box.
กทม.ร่วมมือ สปสช. และ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ เดินหน้าต่อเนื่องโครงการเด็กกทม.สายตาดี สร้างต้นแบบการดูแลสายตาเด็กทั่วประเทศ

(9 พ.ย.66) นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีปิดโครงการเด็กกทม.สายตาดี ปีงบประมาณ 2566 โดยมี นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา รศ.ดร.ปาลนี อัมรานนท์ คณบดี คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนักอนามัย หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเขตบางกะปิ หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมงาน ณ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง เขตบางกะปิ

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กทม. พร้อมจะดูแลน้องนักเรียนในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเช้าและกลางวัน เรื่องของหมวกนิรภัยในการเดินทางมาโรงเรียน เรื่องของห้องเรียนปลอดฝุ่น รวมถึงเรื่องของสุขภาวะอาหารทั้งในและนอกโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีปัจจัยที่พร้อมในการเรียนรู้ พร้อมที่จะศึกษาเล่าเรียนพัฒนาสมองและสติปัญญาต่อไป โครงการเด็กกทม.สายตาดี นับได้ว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์สำหรับนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันพบว่านักเรียนมีความจำเป็นต้องเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีหลากหลายประเภท และบางคนก็ใช้เพื่อความบันเทิงเป็นระยะเวลาต่อเนื่องหลายชั่วโมง หรือบ่อยครั้งในแต่ละวัน ส่งผลให้มีปัญหาด้านสุขภาพตามากขึ้น กรุงเทพมหานครเห็นความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจึงส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยและการศึกษารวมทั้งภาคีเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนจัดทำโครงการเด็กกทม.สายตาดี ทำให้ได้รับงบประมาณจาก สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร เป็นปีแรก โดยสำนักอนามัยได้เริ่มดำเนินการคัดกรองนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพตา ในปีการศึกษา 2565 และหน่วยบริการจากสถาบันต่าง ๆ ออกพื้นที่บริการตรวจสายตาพร้อมตัดแว่นสายตา ณ สถานศึกษา ตั้งแต่ปลายปี 2565 ต่อเนื่องถึงปัจจุบันเพื่อให้ครบทุกโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร การดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนทุกคนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีโอกาสเข้าถึงการบริการทางสุขภาพตามสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้รับความช่วยเหลือกรณีที่นักเรียนมีภาวะสายตาผิดปกติประเภทสายตาสั้น สายตายาว และสายตาเอียงโดยได้ใช้แว่นสายตาที่เหมาะสม เพื่อให้นักเรียนมีความสุขในการเรียน ลดภาระของผู้ปกครองทั้งด้านการพาไปตัดแว่นและค่าใช้จ่าย ส่งผลให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีตามศักยภาพนักเรียน เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวด้วยว่า กทม.จะให้ความร่วมมือกับคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการตรวจภาวะซีดและแจกวิตามินเพิ่มเติมให้นักเรียนที่เกิดภาวะซีดอีกด้วย เนื่องจากภาวะซีดเกิดจากการขาดธาตุเหล็กทำให้เด็กมีพัฒนาการร่างกาย สมองช้าและมีอาการอ่อนเพลีย ซึ่งสปสช.สามารถดำเนินการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยในวันนี้คณบดีจะมายื่นหนังสือขอความร่วมมือกับสำนักการศึกษาเพื่อประสานงานในรายละเอียดของโครงการดังกล่าวกับโรงเรียนในสังกัดกทม.ต่อไป รวมถึงการร่วมมือกับคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตรวจปัญหาสุขภาพจิตของเด็กนักเรียนและครูอีกด้วย โดยกทม.จะมีการหารือกับสปสช.ในการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ นอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักการศึกษาร่วมกับสำนักงานเขต เร่งดำเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องเรียนเด็กเล็กของโรงเรียนในสังกัดกทม.ทันทีหากโรงเรียนนั้นพร้อมดำเนินการ เพื่อรองรับการป้องกันสถานการ์ณฝุ่นละออง PM2.5 ในเด็กเล็กอีกด้วย

 

ผลการดำเนินการตรวจวัดสายตาและตัดแว่นของหน่วยบริการฯ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 ถึง เดือนตุลาคม 2566 หน่วยบริการฯ ได้ให้บริการตรวจสายตา ตัดแว่น และส่งมอบ แว่นตาให้นักเรียนในโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้ใช้ฟรีแล้วจำนวนประมาณ 29,000 คน จากนักเรียนที่รับการตรวจ 40,000 คน ใน 398 โรงเรียน เหลืออีก 33 โรงเรียน อยู่ระหว่างดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2566

#เรียนดี #สุขภาพดี
————–

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200