logo
📣เฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ‼️ 👀 ระหว่างวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 .. พื้นที่กรุงเทพกลาง กรุงธนเหนือ กรุงธนใต้  ⚠️ ก่อนออกจากบ้านอย่าลืม ตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศ เพื่อวางแผนการเดินทาง ลดระยะเวลา หรืองดการทำงาน ทำกิจกรรม หรือ ☀️ ออกกำลังกายกลางแจ้ง…              📣เตือนอากาศเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้.. 👀 อุณหภูมิจะสูงขึ้น 3 – 6 องศาเซลเซียสเป็นลักษณะของอากาศเปลี่ยนแปลงฉับพลันจึงเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยได้ง่าย ⚠️ จึงควรดูแลร่างกายของตนเองให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อหลีกเลี่ยงจากการเจ็บป่วย…
ประธานสภากทม.เชิญสำนักงานตลาดฯ หารือการทำงาน และสวัสดิการเจ้าหน้าที่ในปัจจุบัน

 

นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังเชิญผู้บริหารสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร ร่วมหารือภาพรวมการบริหารงานในปัจจุบัน ว่า นางสาวสมฤดี จันทรพิทักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร รักษาการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการ ได้เข้าชี้แจงผลการดำเนินงานของสำนักงานตลาด ภาพรวมการทำงานและสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่พบว่ามีการร้องเรียนกรณีข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การให้เงินรางวัลประจําปีแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้กับข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานคร ไม่ครอบคลุมเงินรางวัลสำหรับกลุ่มลูกจ้างและพนักงานของสำนักงานตลาดกทม.

ทั้งนี้ ได้ให้ความเห็นต่อประเด็นนี้ว่า ด้วยสำนักงานตลาดมีกฎระเบียบเรื่องเงินรางวัลประจำปีเป็นของหน่วยงานเอง โดยหากจะมีการอนุมัติจ่ายเงินรางวัลประจำปีให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน จะต้องนำรายได้จากการพาณิชย์มาคำนวณหากำไรสุทธิ เมื่อผลประกอบการมีกำไรจึงจะสามารถพิจารณาจ่ายเงินรางวัลประจำปีให้แก่บุคลากรในปีนั้นๆได้
.
อย่างไรก็ตาม ในระยะเวลาที่ประเทศไทยได้เผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชุดที่ผ่านมาได้มีนโยบายผ่อนปรนไม่เก็บค่าแผงค้าเต็มจำนวน หรือ การลดจำนวนแผงค้าลง เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ประกอบการ ซึ่งนโยบายเหล่านี้เป็นเรื่องที่ดี แต่ก็เป็นการทำให้สำนักงานตลาดต้องเผชิญกับสภาวะขาดทุน และไม่มีกำไรเพื่อที่จะนำมาจ่ายเงินโบนัสให้กับบุคลากรของสำนัก จึงเห็นว่าหากผู้บริหารกทม.มีนโยบายดังกล่าว ควรให้การอุดหนุนเงินจำนวนนี้ให้กับสำนักงานตลาดด้วย
.
“นอกจากนี้ ได้ให้ข้อเสนอแนะด้านการบริหารจัดการตลาดในเขตกรุงเทพมหานครไปว่า หากจัดระเบียบร้านค้าในตลาด ในส่วนของรถเข็นก็ต้องตั้งเป็นจุดที่แน่นอน เพื่อความเป็นระเบียบด้วย และควรการตกแต่งหน้าร้านค้าให้มีความสวยงาม สะอาดตา หรือหากเป็นไปได้ให้เพิ่มจำนวนตลาดขนาดใหญ่และมีสินค้าที่หลากหลาย ดังเช่น ตลาดนัดจตุจักร ตลาดนัดมีนบุรี ให้กระจายครอบคลุมทั้ง 50 เขต เพื่อดึงดูดให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการ จับจ่ายใช้สอย เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ผู้ค้า และลดผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน” ประธานสภากทม. กล่าว
——

แชร์ข่าว: