logo
📣เฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ‼️ 👀 ระหว่างวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 .. พื้นที่กรุงเทพกลาง กรุงธนเหนือ กรุงธนใต้  ⚠️ ก่อนออกจากบ้านอย่าลืม ตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศ เพื่อวางแผนการเดินทาง ลดระยะเวลา หรืองดการทำงาน ทำกิจกรรม หรือ ☀️ ออกกำลังกายกลางแจ้ง…              📣เตือนอากาศเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้.. 👀 อุณหภูมิจะสูงขึ้น 3 – 6 องศาเซลเซียสเป็นลักษณะของอากาศเปลี่ยนแปลงฉับพลันจึงเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยได้ง่าย ⚠️ จึงควรดูแลร่างกายของตนเองให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อหลีกเลี่ยงจากการเจ็บป่วย…
เด็ก กทม. เจ๋ง..! คว้า อันดับ 1 ระดับประเทศ การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประเทศ ประจำปี 2565

 

(29 พ.ย.65) เวลา 08.30 น. : นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการและการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี 2565 พร้อมกล่าวชื่นชมและยินดีกับนักเรียน คุณครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้แทนกรุงเทพมหานครในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการได้เป็นอย่างดี และสามารถคว้ารางวัลอันดับ 1 มาสู่กรุงเทพมหานคร อันเป็นการสร้างชื่อเสียงกับกรุงเทพมหานคร ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ ซึ่งแสดงถึงศักยภาพทางด้านวิชาการและมาตรฐานการศึกษาของกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งอำนวยพรให้ทุกคนมีความสุขกายและใจ มีพลานามัยที่ สมบูรณ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองทุกด้านในการสร้างประโยชน์ให้กับตนเองและส่วนรวม ตลอดจนพัฒนากรุงเทพมหานครและประเทศชาติ ให้สมความตั้งใจทุกประการ

สำหรับการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการและการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ได้พัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ และแสดงความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการ มีโอกาสแข่งขันด้านวิชาการกับนักเรียนและครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในระดับประเทศ อันเป็นการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา ดำเนินการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 301 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 12 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมทีม และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 110 คน และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการกรุงเทพมหานคร กรรมการและเจ้าหน้าที่ จำนวน 49 คน รวมทั้งสิ้น 472 คน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการและการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565 ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 29 ก.ย.- 8 ต.ค.65 ที่ผ่านมา โดยมีการจัดการแข่งขันทั้งสิ้น 91 รายการ กรุงเทพมหานครส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งสิ้น 85 รายการ

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการและการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ กรุงเทพมหานครได้รับรางวัลรวมเป็นลำดับที่ 1 โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 9 รายการ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 6 รายการ รางวัลชมเชยอันดับ 1 จำนวน 9 รายการ รางวัลชมเชยอันดับ 2 จำนวน 4 รายการ และรางวัลชมเชยอันดับ 3 จำนวน 6 รายการ รวมทั้งได้รับเกียรติบัตรระดับเหรียญทองและเกียรติบัตรเหรียญเงิน

กิจกรรมในวันนี้ แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องบางกอก ชั้น B 2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

แชร์ข่าว: