Flag
Search
Close this search box.
การเรียนดนตรีด้วยระบบโนเทโร่ (Notero)
การเรียนการสอนวิชาดนตรีด้วยระบบโนเทโร่ (Notero) เนื่องจากโครงการ Open Education ได้มีการต่อยอดมาจากการจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ หรือ Saturday School และ After School โดยได้นำเทคโนโลยีการเรียนดนตรีในรูปแบบเกมมิฟิเคชั่น (Music Gamification) เป็นการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยเกม มาเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนดนตรีในรูปแบบใหม่ซึ่งทางสตาร์ตอัป Notero เป็นผู้ที่พัฒนาขึ้นมา เป็นการใช้เสริมกับเครื่องดนตรีเก่าที่มีอยู่แล้วของโรงเรียน เพื่อใช้สอนให้แก่เด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถม และที่สำคัญเป็นการทำให้เครื่องดนตรีเก่า ที่ไม่ค่อยได้ใช้กลับออกมาทำประโยชน์ให้แก่เด็ก ๆ ได้อีกด้วยนะคะ ซึ่งการที่ทำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเรียนการสอนนอกจากจะทำให้การเรียนการสอนทำได้ง่ายแล้ว ยังทำให้การเรียนรู้ของเด็ก ๆ ง่ายขึ้นไปด้วยนะคะ ถ้าเด็ก ๆ รู้สึกสนุกและมีความสุขกับการเรียน ก็จะทำให้ความอยากเรียนรู้ของเด็กมากขึ้นไปด้วยเช่นกันค่ะ โดยปัจจุบันได้มีการทดลองใช้การเรียนดนตรีด้วยระบบโนเทโร่ (Notero) กับโรงเรียนจำนวน 5 แห่ง ได้แก่
1. โรงเรียนวัดม่วง สำนักเขตบางแค
2. โรงเรียนวัดอุดมรังสี เขตหนองเขม
3. โรงเรียนวัดราชนัดดา สำนักงานเขตพระนคร
4. โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส สำนักงานเขตบางซื่อ
5. โรงเรียนคลองมะขามเทศ สำนักงานเขตประเวศ
ซึ่งทางกทม. มองว่าอาจจะขยายผลจาก Case Study นี้ต่อไปได้อีกในอนาคตค่ะ
แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200