Flag
Search
Close this search box.
โรงเรียนฝึกอาชีพ พัฒนาคน พัฒนาเมือง
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการประกอบอาชีพ ถือเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของกทม. ที่จะเป็นการส่งเสริม ช่วยเหลือ ประชาชนคนทั่วไป ให้มีโอกาสในการสร้างรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะ ซึ่งก็คือ โรงเรียนฝึกอาชีพของกรุงเทพหานคร ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างทักษะสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน และที่สำคัญ เมื่อเรียนจบจะมีใบประกาศรับรองการฝึกอาชีพ เพื่อใช้ในการสมัครงานหรือการประกอบธุรกิจส่วนตัวได้อีกด้วยนะคะ ปัจจุบันโรงเรียนฝึกอาชีพกทม. มีอยู่ 10 แห่ง ที่มีการเปิดสอนหลักสูตรมากกว่า 200 หลักสูตร ครอบคลุม 6 สาขาวิชา ให้ได้เลือกเรียนตามความชอบ ความถนัด ความเหมาะสมของแต่ละบุคคล โดย 6 หลักสูตรที่ว่าทั้ง 6 หลักสูตรก็ได้แก่
1. หลักสูตรอุตสาหกรรม
2. หลักสูตรพาณิชยกรรม
3. หลักสูตรคหกรรม
4. หลักสูตรศิลปกรรม
5. หลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
6. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการรับสมัครของโรงเรียนฝึกอาชีพกทม. สามารถสมัครได้ที่โรงเรียนฝึกอาชีพแต่ละแห่งโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพียงแค่ใบเดียว หรือสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.bmatraining.ac.th/
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
– 105 บาท ทุกหลักสูตร (ยกเว้นหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ซ่อมคอมพิวเตอร์ นวดสปา และนวดไทย)
– 305 บาท หลักสูตรคอมพิวเตอร์ ซ่อมคอมพิวเตอร์ นวดสปา และนวดไทย
การเรียนมีทั้งหมด 3 ภาคเรียนต่อปี
– ภาคเรียนที่ 1 รับสมัคร เดือนเมษายน เปิดเรียนช่วงเดือนพฤษภาคม
– ภาคเรียนที่ 2 รับสมัคร เดือนสิงหาคม เปิดเรียนช่วงเดือนกันยายน
– ภาคเรียนที่ 3 รับสมัคร เดือนพฤศจิกายน เปิดเรียนช่วงเดือนธันวาคม
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bmatraining.ac.th
หรือ กลุ่มงานการศึกษาอาชีพ สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ โทร. 02-248-6190
พัฒนาคน พัฒนาเมือง ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนให้ยั่งยืนต่อไป
แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200