Flag
Search
Close this search box.
อย่าปล่อยให้ความรุนแรงในบ้าน กลายเป็นเรื่องปกติ
ครอบครัวที่อบอุ่นเป็นรากฐานของสุขภาพจิตที่ดีนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ต่างก็ต้องการที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ที่ทำให้รู้สึกสบายใจและรู้สึกปลอดภัย ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเลยนะคะ เนื่องด้วยจากปัญหาด้านสุขภาพจิตต่าง ๆ มากมายที่ทำให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น อาการซึมเศร้า โรคติดสุรา รวมไปถึงปัญหายาเสพติด ซึ่งปัญหาเหล่านี้อาจจะนำไปสู่ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
โดยแนวทางการป้องกันและลดความรุนแรงในครอบครัวสามารถทำได้ร่วมกัน ดังนี้
1. สร้างบรรยากาศภายในบ้าน ให้รู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย ปลูกฝังความคิดที่ดี แก้ปัญหาด้วยความรอบคอบ ใช้เหตุผล ไม่ก้าวร้าวต่อกันและกัน รวมถึงไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา
2. หาโอกาสพูดคุยกันในครอบครัว ปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ให้กำลังใจกันและกัน สื่อสารกับคนในครอบครัวด้วยความรัก ความเข้าใจ ด้วยเหตุผล
3. หลีกเลี่ยงปัจจัยที่อาจทำให้เกิดความรุนแรง เช่น การดื่มสุรา สิ่งเสพติด เป็นต้น
โดยปัจจุบันได้มีกองทุนป้องกันและแก้ไขการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้การสนับสนุนให้องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับกรุงเทพมหานคร เพื่อทำให้กรุงเทพมหานคร ปลอดภัยจากความรุนแรง และยังเป็นการส่งเสริมศักยภาพการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและสตรี รวมไปถึงครอบครัวที่มีผลกระทบมาจากความรุนแรง
สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2245-5169

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200