logo
📣เฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ‼️ 👀 ระหว่างวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 .. พื้นที่กรุงเทพกลาง กรุงธนเหนือ กรุงธนใต้  ⚠️ ก่อนออกจากบ้านอย่าลืม ตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศ เพื่อวางแผนการเดินทาง ลดระยะเวลา หรืองดการทำงาน ทำกิจกรรม หรือ ☀️ ออกกำลังกายกลางแจ้ง…              📣เตือนอากาศเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้.. 👀 อุณหภูมิจะสูงขึ้น 3 – 6 องศาเซลเซียสเป็นลักษณะของอากาศเปลี่ยนแปลงฉับพลันจึงเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยได้ง่าย ⚠️ จึงควรดูแลร่างกายของตนเองให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อหลีกเลี่ยงจากการเจ็บป่วย…
คณะอนุกรรมการการศึกษา ตรวจเยี่ยม โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

วันที่ 23 พ.ย. 65 นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาพร้อมศึกษานิเทศก์ประจำพื้นที่ร่วมคณะอนุกรรมการการศึกษานำโดยนายณภัค เพ็งสุข สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าวในฐานะประธานคณะกรรมการการศึกษาพร้อมคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพชรถนอม และ โรงเรียน คลองทรงกระเทียม เขตลาดพร้าว เพื่อให้กำลังใจแก่คณะผู้บริหารสถานศึกษาและรับทราบปัญหาของโรงเรียนที่เกิดขึ้นในการพิจารณาแก้ไขปัญหา อาทิ ครูต่างชาติโรงเรียนสองภาษา ขาดเจ้าพนักงานธุรการประจำโรงเรียน บ้านพักครู โดยมีผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตลาดพร้าว 6 โรงเรียนร่วมประชุมและให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนเพชรถนอมและโรงเรียนคลองทรงกระเทียม สำนักงานเขตลาดพร้าว

แชร์ข่าว: