Flag
สภากทม.ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ

 

(22 พ.ค. 66) ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา กทม.2 ดินแดง : นางอนงค์ เพชรทัต ส.ก.เขตดินแดง นายสมชาย เต็มไพบูลย์กุล ส.ก.เขตคลองสาน นางสาว ศศิธร ประสิทธิ์พรอุดม ส.ก.เขตพระนคร นายอภิวัฒน์ ด่านศรีชาญชัย ส.ก.เขตจตุจักร และนายฉัตรชัย หมอดี ส.ก.เขตบางนา ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแนวทางต้านและลดการทุจริตด้วยกลไกสหยุทธ์ โครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2566 เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินโครงการอย่างโปร่งใสและป้องปรามความเสี่ยงต่อการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น โดยมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ช. ร่วมพิธีเปิด ซึ่งภายในงานสัมมนาครั้งนี้มีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานป.ป.ช. คณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนระดับเขต จำนวน 50 คน และภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง)

ทั้งนี้ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครถือได้ว่าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในฐานะที่ปรึกษาของคณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนระดับเขต ทั้ง 50 เขต โดยทำหน้าที่ประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานป.ป.ช. กับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรุงเทพมหานคร เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามเป้าหมายการยกระดับกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองหลวงที่โปร่งใส ไร้สินบน และการทุจริตทุกรูปแบบต่อไป
—————

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200