Flag
เขตยานนาวาประชุมเตรียมความพร้อมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนและ โครงการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

วันที่ 21 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตยานนาวา นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการเขตยานนาวา มอบหมายนางสาวอรชา มุ้ยเสมา พร้อมนายอิทธิพล อิงประสาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตยานนาวา ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน โดยมีท่านพระครูสถิตบุญวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดด่าน เจ้าคณะเขตยานนาวา และที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรมเขตยานนาวา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการประชุมร่วมกับคณะกรรมการและคณะทำงานในการจัดกิจกรรมทั้ง 2 โครงการ โดยโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2566 ณ วัดด่าน เขตยานนาวา จำนวน 75 รูป สำหรับเด็กและเยาวชนชาย อายุตั้งแต่ 7 – 18 ปี ที่สนใจเข้าร่วมบรรพชาสามเณรฤดูร้อนประจำปี วัดด่าน แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา

ส่วนโครงการวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมมี 2 กิจกรรม ประกอบด้วย พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุปูชนียบุคคล ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 10 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตยานนาวา ชั้น 4 มีกิจกรรมดนตรีไทย บรรยายธรรม การแสดงของชมรมลีลาส และผู้สูงอายุเขตยานนาวา และพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุปูชนียบุคคล สำหรับกิจกรรมที่ 2 พิธีแห่พระพุทธมงคลญาณพิศาลประชาสิทธิ์ พระพุทธรูปประจำสำนักงานเขตยานนาวา ในวันที 11 เมษายน 2566  เริ่มจากสำนักงานเขตยานนาวา ช่วงเวลา 13.30 น. (โดยประมาณ) เคลื่อนไปตามเส้นทางเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตามจุดต่างๆ ซึ่งจุดที่ขบวนแหหยุดให้ประชาชนร่วมสรงน้ำได้แก่ หน้าลานกีฬาชุมชนเย็นอากาศ 2 หน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนา บริเวณป้ายรถประจำทางหน้าชุมชนร่วมพัฒนาเชื้อเพลิง 2 หน้าลานกีฬาชุมชนวัดช่องลม หน้าชุมชนคาลเท็กซ์ หน้าชุมชนร่วมพัฒนาวัดช่องนนทรี (ซ.นราฯ 30 แยก 1) หน้าตลาดรุ่งเจริญ หน้าตลาดลานทราย หน้าตลาดบางโพงพาง ชุมชนคลองด่าน ชุมชนวัดคลองภูมิ (ฝั่งวัด) โดยประชาชนสามารถร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระฯ ได้ตามจุดและเส้นทางดังกล่าวได้

————

    

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200