Flag
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกลานกีฬาดีเด่นระดับกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ลมัย เชื้อแก้ว สำนักงานเขตสายไหม นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม มอบหมายให้ นางพันทิพา วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการพัฒนาชุมชน จัดเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาชุมชน 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกลานกีฬาดีเด่นระดับกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ประจำปี 2566 โดยมีนายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตสายไหม เป็นประธานการประชุม

การประกวดลานกีฬาดีเด่น ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้
1. การคัดเลือกลานกีฬาดีเด่นระดับกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
– ประเภทลานกีฬาโรงเรียน
– ประเภทลานกีฬาชุมชน
– ประเภทลานกีฬาสวนสาธารณะ
2. การคัดเลือกบุคคลที่ทำคุณงามความดีในการพัฒนาลานกีฬา ระดับกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ
3. การคัดเลือกอาสาสมัครลานกีฬาผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

#สำนักงานการพัฒนาชุมชน
#สำนักพัฒนาสังคม

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200