Flag
📣 ประกาศ  👀  5 มีนาคม ประเทศไทยเข้าสู่​ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ 📃 ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา …  ⛈️ โปรดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง 🌂 🌳 ร่วมกันตรวจสอบสภาพต้นไม้ กิ่งไม้ และป้ายโฆษณา 🛣️ หากพบอยู่ในสภาพเสี่ยงที่จะหัก โค่นล้ม หรือผิดปกติ โปรดแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ หรือ 📞 โทร. สายด่วน กทม. 1555 หรือ 🔶 แอปพลิเคชัน Traffy Fondue….
กทม.เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

 

นายอดิศักดิ์ ปานด่วน ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตราดังนี้

สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,200 บาท พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,850 บาท ช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,200 บาท นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 70 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 16,500 บาท ผู้ที่สนใจสามารถสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบข้อเสนอการจ้างเหมาบริการฯ ได้ที่ https://webportal.bangkok.go.th/sbmc พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน และยื่นด้วยตนเองที่ สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา (ชั้น5) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) ระหว่างวันที่ 15 – 21 มีนาคม 2566 (ภาคเช้า 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย 13.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร

 

แชร์ข่าว: