Flag
📣 ประกาศ  👀  5 มีนาคม ประเทศไทยเข้าสู่​ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ 📃 ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา …  ⛈️ โปรดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง 🌂 🌳 ร่วมกันตรวจสอบสภาพต้นไม้ กิ่งไม้ และป้ายโฆษณา 🛣️ หากพบอยู่ในสภาพเสี่ยงที่จะหัก โค่นล้ม หรือผิดปกติ โปรดแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ หรือ 📞 โทร. สายด่วน กทม. 1555 หรือ 🔶 แอปพลิเคชัน Traffy Fondue….
ยกซากรถยนต์จอดทิ้งซอยสรณคมน์ 25 คืนช่องทางจราจรย่านดอนเมือง

 

(17 มี.ค.66) เวลา 08.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ติดตามการเคลื่อนย้ายซากยานยนต์ที่จอดทิ้งไว้บนถนนหรือสถานที่สาธารณะ บริเวณซอยสรณคมน์ 25 เขตดอนเมือง ซึ่งเขตฯ ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ ประกอบกับการลงพื้นที่สำรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยพบว่ามีซากยานยนต์จอดทิ้งไว้บริเวณดังกล่าว จำนวน 1 คัน โดยได้ประสานทางสถานีตำรวจนครบาลท้องที่ เพื่อตรวจสอบซากยานยนต์ว่าอยู่ระหว่างการพิสูจน์ทางคดีหรือไม่ พร้อมทั้งปิดประกาศให้เคลื่อนย้ายซากยานยนต์ออกจากพื้นที่แล้วเป็นเวลา 15 วัน แต่ยังไม่มีผู้ใดมาทำการเคลื่อนย้าย ซึ่งจากการตรวจสอบไม่พบเจ้าของซากยานยนต์ดังกล่าว

 

 

โดยวันนี้เขตฯ ร่วมกับสำนักเทศกิจ สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง และกองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง ซึ่งให้การสนับสนุนรถสไลด์ในการเคลื่อนย้ายซากยานยนต์ เพื่อนำไปเก็บไว้บริเวณสถานที่เก็บรักษาของกลางโรงงานกำจัดมูลฝอย เขตหนองแขม โดยจะจัดเก็บซากยานยนต์ไว้เป็นระยะเวลา 6 เดือน หากไม่มีผู้ครอบครองมาติดต่อขอรับคืน จะดำเนินการขายทอดตลาดซากยานยนต์ตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยการดำเนินคดีต่อไป

“ขอบคูณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ร่วมมือกันดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่สาธารณะ ที่สำคัญคือประชาชนในพื้นที่ หากพบเห็นซากยานยนต์ที่จอดทิ้งไว้บนถนนหรือพื้นที่สาธารณะเป็นเวลานาน ไม่มีเจ้าของมาเคลื่อนย้ายออกไป สามารถแจ้งฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตในพื้นที่ เพื่อประสานสถานีตำรวจท้องที่ ดำเนินการตรวจสอบและเคลื่อนย้ายซากยานยนต์ เพื่อคืนช่องทางจราจรในการเดินรถ บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด รวมถึงความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่” รองผู้ว่าฯ จักกพันธุ์ กล่าว

สำหรับผลการดำเนินงานจัดการซากยานยนต์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี 2562-2566 ที่ผ่านมา ตรวจพบซากยานยนต์ จำนวน 1,297 คัน เจ้าของเคลื่อนย้าย จำนวน 1,091 คัน สำนักงานเขตเคลื่อนย้าย จำนวน 159 คัน ดำเนินคดี (ปรับ) จำนวน 28 คัน ขายทอดตลาด จำนวน 11 คัน

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการจอดทิ้งซากยานยนต์บนถนนหรือสถานที่สาธารณะ สามารถแจ้งข้อมูลได้ทาง Application Traffy Fondue หรือฝ่ายเทศกิจสำนักงานเขตในพื้นที่ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 มาตรา 18 ที่กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดทิ้ง วาง หรือกองซากยานยนต์บนถนนหรือสถานที่สาธารณะ โดยบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 56 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

ในการนี้มี นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นายสาโรจน์ พลฤทธิ์ ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตดอนเมือง สำนักเทศกิจ กองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล

—–  (จิรัฐคม…สปส.รายงาน)

แชร์ข่าว: