Flag
📣 ประกาศ  👀  5 มีนาคม ประเทศไทยเข้าสู่​ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ 📃 ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา …  ⛈️ โปรดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง 🌂 🌳 ร่วมกันตรวจสอบสภาพต้นไม้ กิ่งไม้ และป้ายโฆษณา 🛣️ หากพบอยู่ในสภาพเสี่ยงที่จะหัก โค่นล้ม หรือผิดปกติ โปรดแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ หรือ 📞 โทร. สายด่วน กทม. 1555 หรือ 🔶 แอปพลิเคชัน Traffy Fondue….
อัพเดทโครงการ “ไม่เทรวม”
📣 อัพเดทโครงการ “ไม่เทรวม” 📣
.
.
📣 แอดมินจะพาไปดูกันค่ะว่าแต่ละเขตเขาไม่เทรวมอย่างไรกันบ้าง 📣
.
.
🎯 เขตราษฎร์บูรณะ 🎯
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนบริเวณถนนประชาอุทิศเข้าร่วมโครงการไม่เทรวมโดยคัดแยกขยะประเภทเศษอาหารออกจากขยะทั่วไป พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการจัดเก็บขยะเศษอาหาร ณ สถานประกอบการ
.
🎯 เขตลาดพร้าว 🎯
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามโครงการ “ไม่เทรวม” และการคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด บริเวณชุมชนหมู่บ้านเอื้อประชา และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยกันแยกขยะเปียกออกจากขยะทั่วไปเพื่อรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิดและลดมลพิษสิ่งแวดล้อม
.
🎯 เขตบางคอแหลม 🎯
จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอินทรีย์และเศษอาหารในสถานศึกษา และสถานประกอบการในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ “ไม่เทรวม” เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางและลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัด
.
🎯 เขตสายไหม 🎯
จัดเจ้าหน้าที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือร้านอาหารในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ “ไม่เทรวม” แยกเทเศษอาหาร เก็บเศษอาหาร
ตามนโยบาย “ต้นแบบการแยกขยะ” เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะเพื่อนำไปทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ และนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป บริเวณถนนสายไหม
.
🎯 เขตประเวศ 🤣
สำนักงานเขตประเวศร่วมกับบริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง (ประเวศ แยกขยะ ไม่เทรวม) ณ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ โดยให้คำแนะนำแก่สถานประกอบการด้านการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อลดมลพิษทางด้านสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการแปรรูปขยะเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
.
🎯 เขตสาทร 🎯
ส่งมอบถังแยกมูลฝอยอินทรีย์ประเภทเศษอาหารให้กับวัดในพื้นที่เขตสาทร ตามโครงการ ”ไม่เทรวม” เพื่อเป็นการลดปริมาณมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด
.
🎯 เขตปทุมวัน 🎯
จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บขยะเศษอาหารที่ทำการคัดแยกแล้วจากขยะทั่วไปจากบ้านเรือนประชาชนแขวงลุมพินีและห้างสยามพารากอน
.
🎯 เขตสายไหม 🎯
จัดเจ้าหน้าที่เข้าเก็บขยะเศษอาหารภายในสำนักงานเขตบริเวณจุดรวบรวมในสำนักงานเขตสายไหมโครงการ “ไม่เทรวม” แยกขยะเศษอาหารจากต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะพร้อมทั้งคัดแยกขยะเพื่อนำไปทำปุ๋ยหมักต่อไป
.
.
🚩 ลงทะเบียนเป็นจุดคัดแยกขยะผ่าน Traffy Fondue ง่าย ๆ เพียง 5 ขั้นตอน 🚩
1️⃣ ADD LINE OA “TraffyFondue”
2️⃣ กดปุ่มสีแดงด้านล่าง “สำรวจขึ้นทะเบียน”
3️⃣ แชร์โลเคชั่น
4️⃣ กรอกรายละเอียด
5️⃣ กรอกข้อมูลสำเร็จ
.
.
แชร์ข่าว: