Flag
มาตรการป้องกันมลพิษจากยานพาหนะควันดำ

🚗💨 ควันดำจากเครื่องยนต์ดีเซล เกิดจากระบวนการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ ที่กรองอากาศมีปัญหา หรือไม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามกำหนด ส่งผลให้เกิดควันดำ และสะสมฝุ่นควันที่ทำให้เกิด PM2.5

💡 เพียงแค่คุณหมั่นดูและยานพาหนะ ตรวจเช็คสภาพรถตามกำหนด ก็มีส่วนช่วยในการลดฝุ่น PM2.5 ได้แล้วนะ

🌪️ กทม. ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการตรวจจับ และบังคับใช้กฎหมายกับรถทุกประเภทที่ปล่อยควันดำในพื้นที่ กทม. อย่างเข้มงวด เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 จากยานพาหนะ มีการเพิ่มจุดตรวจวัดควันดำบริเวณขาเข้า-ขาออก ตามถนนสายหลักต่าง ๆ และระงับการใช้รถที่มีควันดำ จนกว่าจะนำรถไปปรับปรุงแก้ไขให้ค่าควันดำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 💚

🧐 เกณฑ์มาตรฐานค่าควันดำและวิธีการตรวจวัดที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด ตรวจวัดควันดำด้วยเครื่องวัดควันดำระบบวัดความทึบแสง ขณะเครื่องยนต์ไม่มีภาระ ค่าควันดำสูงสุดต้องไม่เกิน 30% และหากตรวจวัดควันดำด้วยเครื่องวัดควันดำระบบกระดาษกรอง ขณะเครื่องยนต์ไม่มีภาระ ค่าควันดำสูงสุดต้องไม่เกิน 40%

#สิ่งแวดล้อมดี #ปลอดภัยดี #สุขภาพดี

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200