logo
📣เฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ‼️ 👀 ระหว่างวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 .. พื้นที่กรุงเทพกลาง กรุงธนเหนือ กรุงธนใต้  ⚠️ ก่อนออกจากบ้านอย่าลืม ตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศ เพื่อวางแผนการเดินทาง ลดระยะเวลา หรืองดการทำงาน ทำกิจกรรม หรือ ☀️ ออกกำลังกายกลางแจ้ง…              📣เตือนอากาศเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้.. 👀 อุณหภูมิจะสูงขึ้น 3 – 6 องศาเซลเซียสเป็นลักษณะของอากาศเปลี่ยนแปลงฉับพลันจึงเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยได้ง่าย ⚠️ จึงควรดูแลร่างกายของตนเองให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อหลีกเลี่ยงจากการเจ็บป่วย…
สนศ.พิจารณาบริหารจัดการทุนเรียนดีและทุนขาดแคลนดูแลนักเรียนกทม.

24 ม.ค. 66 บ่ายนี้มีคำตอบ..วันนี้นัดหมายคณะกรรมการฯร่วมพิจารณาระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. …. เพื่ออุดหนุนให้นักเรียนในสังกัดได้รับทุนเรียนดี และทุนสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ยกร่างระเบียบฯให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดความเหลื่อมล้ำ ป้องกันปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบ ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

#สนศ.ส่งเสริมสนับสนุน..ลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มโอกาสทางการศึกษา

แชร์ข่าว: