Flag
Search
Close this search box.
ให้ข้อมูลคณะอนุกรรมการการพัฒนาชุมชนฯ
🎉 (9 ก.ค. 67) นางสมฤดี ลันสุชีพ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม นางชลธร ดวงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการส่วนการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมเศรษฐกิจ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชุดที่ 8 ในคณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สภากรุงเทพมหานคร โดย นางสาวมธุรส เบนท์ ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 6 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็น ดังนี้
1.ความชัดเจนระหว่างแนวทางและหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ กับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการศึกษา การจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ เรื่อง ติดตามการบริหารงบประมาณโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ
2.ชี้แจงความเป็นมาของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนรวมถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200