Flag
Search
Close this search box.
กทม. เปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 3

10 ก.ค. 67 เวลา 10.00 น. นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 3 โดยมีนางสาวพิศมัย เรืองศิลป์ รองผู้อํานวยการสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร (พิศลยบุตร) เขตดอนเมือง

การฝึกอบรมผู้ยังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 3 เป็นฝึกอบรมมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความสามารถ และเกิดทักษะในพิธีการต่างๆทางยุวกาชาด สามารถนำไปจัดกิจกรรมยุวกาชาดในโรงเรียนได้ถูกต้อง โดยดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2567 แบบพักค้าง 3 วัน 2 คืน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 77 คน

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200