Flag
Search
Close this search box.
กทม. สร้างนักผจญเพลิงเลือดใหม่ ทำงาน “น้อยแต่มาก” เน้นย้ำความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อน

(11 มิ.ย. 67) เวลา 10.00 น. รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้สำเร็จการอบรม จำนวน 54 คน ณ
โรงแรมปริ๊นส์ตั้น กรุงเทพฯ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

รองผู้ว่าฯ ทวิดา กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจแก่ผู้สำเร็จการอบรม ซึ่งเป็นข้าราชการในสังกัดสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เน้นย้ำเรื่องการทำงานแบบ “น้อยแต่มาก” พร้อมฝากหลักการทำงาน 3 เรื่อง ให้แก่ผู้สำเร็จการอบรม ได้แก่ 1. เรื่องความปลอดภัยของประชาชน และตนเอง หากมองบริบทรอบตัวได้ จะช่วยลดการเกิดเหตุบานปลายในอนาคตได้ 2. ภัยพิบัติต่างๆ ที่นอกเหนือจากอัคคีภัย ต้องพร้อมรับมือเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ ฝนตกหนักและรุนแรง น้ำท่วม ตึกถล่ม เป็นต้น 3. ความสำคัญของการใช้ข้อมูลที่มีอยู่ให้เป็น และถูกต้องจะช่วยลดขั้นตอนในการทำงาน อีกทั้งยังช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและทันท่วงที เพราะหลักการและข้อมูลที่ถูกต้องจะช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ดีในทุกขั้นตอน

สำหรับหลักสูตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขั้นพื้นฐาน ถือเป็นหลักสูตรหลักที่ผู้รับราชการในสายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำเป็นต้องเข้ารับการฝึกอบรม ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่เข้ามารับราชการในสายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับงานในหน้าที่ พัฒนาความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายและจิตใจ ให้สามารถเผชิญเหตุสาธารณภัยในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนลงได้ โดยฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2566 – 11 มิถุนายน 2567 ซึ่งเป็นการฝึกอบรมแบบพักค้างตลอดหลักสูตร รวม 24 สัปดาห์ การฝึกอบรมแบ่งเป็นการฝึกอบรมภาคทฤษฎี และฝึกภาคปฏิบัติด้านการดับเพลิงและกู้ภัย ณ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร) โรงเรียนดับเพลิงและกู้ภัยราชประชา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดเลย โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานกู้ภัย มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ

———

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200