Flag
Search
Close this search box.
กทม. ชวนคนกรุง ร่วมรับฟังความคิดเห็นจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4 )

(13 พ.ค.67) นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อํานวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กทม. แจ้งว่า สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กำหนดจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือประชาชนเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4 ) ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 จำนวน 3 ครั้ง 9 เขต ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 วันที่ 18 พ.ค.67 เวลา 08.00- 13.00 น. ณ 1.ห้องประชุมพุฒ เชื้อแก้ว ชั้น 2 สำนักงานเขตสายไหม 2.ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเขตสาทร 3.ห้องประชุมนรกิจบริหาร ชั้น 4 สำนักงานเขตบางเขน ครั้งที่ 2 วันที่ 19 พ.ค.67 เวลา 08.00- 13.00 น. ณ 1.ห้องประชุมฉลองกรุง สำนักงานเขตลาดกระบัง 2.ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานเขตยานนาวา 3.ห้องประชุมวิภาวดี ชั้น 9 สำนักงานเขตจตุจักร ครั้งที่ 3 วันที่ 25 พ.ค.6 เวลา 08.00- 13.00 น. ณ 1.ห้องประชุม สำนักงานเขตดอนเมือง 2.ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานเขตภาษีเจริญ และ3.ห้องประชุมโรงเรียนวัดราชคฤห์ สำนักงานเขตธนบุรี

กรุงเทพมหานคร จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อกำหนดแนวทางในการปรับปรุงข้อกำหนดและเสนอแนะมาตรการทางผังเมืองอื่น ๆ ที่เหมาะสมในการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครต่อไป
——-

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200