Flag
Search
Close this search box.
อบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออย่างง่าย
🗓📌 (24 เม.ย. 67) สำนักพัฒนาสังคม โดยนางสาวรุ่งนภา ตรีแก้ว ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมเกษตรกรรม สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ พร้อมเจ้าหน้าที่ อบรมให้ความรู้วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออย่างง่าย ให้กับประชาชนที่สนใจลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ณ ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกรุงเทพมหานคร กลุ่มงานวิชาการเกษตร ส่วนส่งเสริมเกษตรกรรม สำนักพัฒนาสังคม
📍สำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแบบชิลชิล เป็นการลดต้นทุนและลดขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เหมาะสำหรับมือใหม่ทำได้ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ทำเองได้ที่บ้าน วัสดุอุปกรณ์หาซื้อได้ง่าย ราคาไม่แพง สามารถทำเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง
แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200