Flag
Search
Close this search box.
ติดตามและประเมินผลการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ กทม.
 
📣 (22 ก.พ. 67) สำนักพัฒนาสังคม โดยกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาชุมชน 2 สำนักงานการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2567 โดยมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเททมหานคร (เสาชิงช้า)
🎯ทั้งนี้ เพื่อหารือแนวทางการติดตามและประเมินผลการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร และหลักเกณฑ์การพิจารณา หน่วยงาน/องค์กร/ชุมชน ที่ได้รับรางวัล “เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง” พื้นที่เขตเมือง รวมถึงรายชื่อกลุ่มภาคีเครือข่ายผู้ที่จะได้รับเชิญเข้าร่วมสมัชขาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2567
แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200