Flag
Search
Close this search box.
กทม.เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

 

 

นางพีระยา สมชัยยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตราดังนี้

 

 

สำนักงานเขตจตุจักร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรุงเทพมหานคร เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานเขตจตุจักร จำนวน 32 อัตรา ดังนี้ 1. ฝ่ายโยธา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) จำนวน 1 อัตรา, ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (โยธา) จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา 2. ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 22 อัตรา, ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขยะริมทางรถไฟ) จำนวน 1 อัตรา, ตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 3 อัตรา, ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถสูบสิ่งปฏิกูล) จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเช้า) จำนวน 2 อัตรา สำหรับผู้ประสงค์สมัครสอบสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตจตุจักร ตั้งแต่วันนี้ถึง 22 ธ.ค.2566 (ภาคเช้า) ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. (ภาคบ่าย) ตั้งแต่เวลา 13.00- 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายปกครอง โทร 02 513 9713

 

 

สำนักงานเขตบางแค เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท ผู้ประสงค์สมัครสอบสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตบางแค ตั้งแต่วันนี้ถึง 20 ธันวาคม 2566 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00- 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 2454 5927 

 

โรงพยาบาลลาดกระบัง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 7 อัตรา ได้รับอัตราค่าตอบแทนชั่วโมงละ 90 บาท เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ได้รับอัตราค่าตอบแทนชั่วโมงละ 90 บาท ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 4 อัตรา ได้รับอัตราค่าตอบแทนชั่วโมงละ 75 บาท พี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา โดยตำแหน่งพี่เลี้ยง และพนักงานทั่วไป ได้รับอัตราค่าตอบแทน ดังนี้ ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมง ค่าตอบแทนวันละ 400 บาท ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง ค่าตอบแทนวันละ 500 บาท ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 11 ชั่วโมง ค่าตอบแทนวันละ 600 บาท ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ค่าตอบแทนวันละ 800 บาท ผู้ประสงค์สมัครสอบสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 2 อาคารอำนวยการชั่วคราว โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันนี้ถึง 19 ธันวาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.00 – 16.00 น.) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 2326 7711 ต่อ 8704

 

สำนักงานเขตบางคอแหลม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานทั่วไป (โยธา) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 8 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถเทรลเลอร์) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกวาดและดูดฝุ่น) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตบางคอแหลม ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 ธันวาคม 2566 

ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.00 น.) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 2326 7711 ต่อ 8704 โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2291 0282

 

สำนักงานเขตห้วยขวาง เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ในโรงเรียนวัดใหม่ช่องลม อัตราค่าตอบแทนชั่วโมงละ 600 บาท ปฏิบัติงานไม่เกินวันละ 4 ชั่วโมง ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม เขตห้วยขวาง ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 08.0– 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 7478 – 9

 

 

—–

 

 

 

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200