Flag
Search
Close this search box.
เขตยานนาวา จัดกิจกรรม 5 ส. สะสาง-สะดวก-สะอาด-สุขลักษณะ-สร้างนิสัย บริเวณ ที่ทำการกลุ่มงานระบายน้ำ

(2 ธ.ค. 66) นายจักรธัช มีเดช หัวหน้าฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่ ดำเนินการกิจกรรม 5 ส. บริเวณ ที่ทำการกลุ่มงานระบายน้ำ เพื่อความสะอาดเรียบร้อยและปลอดภัยประโยชน์ และความสำคัญของการใช้ 5 ส.
-เพิ่มพื้นที่การทำงาน ลดพื้นที่จัดเก็บ
-เพิ่มขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานจากสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร
-เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการทำงาน
-ลดอุบัติเหตุและความเสี่ยงในการทำงาน
-ลดความสิ้นเปลืองในการจัดซื้ออุปกรณ์เกินความจำเป็น
-ลดการสูญหายของอุปกรณ์ต่าง ๆ
-สร้างความสามัคคีแก่พนักงานในการทำงานเป็นทีม
-สร้างความประทับใจให้แก่คนอื่นที่เข้ามาในพื้นที่

#ฝ่ายโยธายานนาวา
#สำนักงานเขตยานานวา

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200