Flag
Search
Close this search box.
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในภารกิจของกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวเกี่ยวข้อง

กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200