Flag
Search
Close this search box.
​#เขตหนองจอก​ >> ร่วม​ประชุม​ซักซ้อม​ความเข้าใจ​การประเมิน​ผลความสำเร็จ​ของการเบิกจ่ายงบประมาณ​ในภาพรวม​ (ตัวชี้วัดที่​ 3.2 ) ประจำปี​งบประมาณ​ พ.ศ.​ 2567
>> วันที่​ 23 พฤศจิกายน​ 2566
⏩​ นาย​ไพโรจน์​ จันท​รอด​ ผู้​อำนวยการ​เขต​หนองจอก​ พร้อม​ด้วย​ หัวหน้าฝ่ายการคลัง​ หัวหน้า​ฝ่ายปกครอง​ หัวหน้า​ฝ่ายโยธา​ หัวหน้า​ฝ่ายสิ่งแวดล้อม​และ​สุขาภิบาล​ และเจ้าหน้าที่​ที่เกี่ยวข้อง
⏩​ ร่วม​ประชุม​ซักซ้อม​ความเข้าใจ​เกี่ยวกับ​หลักเกณฑ์​และ​วิธีการ​ประเมิน​ผลการปฏิบัติ​ราชการ​ประจำปี​งบประมาณ​ พ.ศ.​ 2567 องค์ประกอบ​ที่​ 3 ตัวชี้วัดที่​ 3.2​ ความสำเร็จ​ของการเบิกจ่ายงบประมาณ​ในภาพรวม
⏩​ โดย​มี​นาย​จักกพันธุ์​ ผิวงาม​ รองผู้ว่า​กรุงเทพมหานคร​ เป็น​ประธาน​การประชุม​ ผ่านการประชุม​ทางไกล​ ช่องทาง​ Zoom Meeting ณ​ ห้องประชุม​ ชั้น​2 สำนักงาน​เขต​หนองจอก
แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200