Flag
กทม. สานพลังเครือข่ายซ้อมแผนการเผชิญเหตุบุคคลคลุ้มคลั่งจากการใช้ยาเสพติดในชุมชนตามกลวิธี “หนี ซ่อน สู้”

 

(20 พ.ย.66) รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแผนการเผชิญเหตุบุคคลคลุ้มคลั่งจากการใช้ยาเสพติดในชุมชน ณ ชุมชนวัดมงคลวราราม เขตจอมทอง โดยเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win) เน้นการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิต และผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้ทุกที่ สามารถกลับไปใช้ชีวิตในชุมชนได้ สังคมปลอดภัย ไร้ความรุนแรง ประกอบกับกรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงปัญหาด้านสุขภาพจิตที่เกิดจากการใช้สารเสพติดมีอาการประสาทหลอน เพ้อ คลุ้มคลั่ง ก้าวร้าว ควบคุมตนเองไม่ได้ และมีโอกาสเสี่ยงก่อให้เกิดความรุนแรงต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือ จึงมอบให้สำนักอนามัย โดย สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแผนการเผชิญเหตุบุคคลคลุ้มคลั่งจากการใช้ยาเสพติดในชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI1-V) ซึ่งจะก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และข้อตกลงร่วมกันในบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน เกิดการประสานความร่วมมือและการส่งต่อของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม ลดรอยต่อในการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานในพื้นที่และเป็นต้นแบบให้แก่พื้นที่อื่นๆ ของกรุงเทพมหานคร

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันนี้ ประกอบด้วย การบรรยายการจัดการสถานการณ์เพื่อความปลอดภัย “หนี ซ่อน สู้” และกิจกรรมการฝึกซ้อมเสมือนจริงการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน “ผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตเวชคลุ้มคลั่งจากการใช้ยาเสพติดในชุมชน” โดย สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน รวมทั้งการอภิปราย “สถานการณ์ และแนวทางการเกิดภาวะฉุกเฉินด้านยาเสพติด และจิตเวช ทั้งใน Pre-Hos, In-Hos, Post-Hos” ของพื้นที่โดยมีผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด กองสร้างเสริมสุขภาพ ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วงนุชเนตร สำนักอนามัย โรงพยาบาลตากสิน ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สำนักการแพทย์ สำนักงานเขตจอมทอง สำนักป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร (ป.ป.ส.) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต สถาบันบำบัดรักษาและพื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ สุขภาพจิต 13 สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด กองกำกับการตำรวจนครบาล สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย อปพร. อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) ชมรมรักษ์ใจ และชุมขนวัดมงคลวราราม เขตจอมทอง รวมทั้งหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน
——————

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200