logo
📣เฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ‼️ 👀 ระหว่างวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 .. พื้นที่กรุงเทพกลาง กรุงธนเหนือ กรุงธนใต้  ⚠️ ก่อนออกจากบ้านอย่าลืม ตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศ เพื่อวางแผนการเดินทาง ลดระยะเวลา หรืองดการทำงาน ทำกิจกรรม หรือ ☀️ ออกกำลังกายกลางแจ้ง…              📣เตือนอากาศเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้.. 👀 อุณหภูมิจะสูงขึ้น 3 – 6 องศาเซลเซียสเป็นลักษณะของอากาศเปลี่ยนแปลงฉับพลันจึงเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยได้ง่าย ⚠️ จึงควรดูแลร่างกายของตนเองให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อหลีกเลี่ยงจากการเจ็บป่วย…
ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองสุขภาพผู้ป่วย

(30 พ.ย. 65) ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โดยทีมอนามัยชุมชน ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองสุขภาพประเมินผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง HS HV HHC พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ณ ชุมชนริมคลองลำเกร็ด

แชร์ข่าว: