Flag
Search
Close this search box.
กทม.เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

 

นางพีระยา สมชัยยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตราดังนี้

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานในวันราชการปกติ ไม่น้อยกว่าวันละ 7 ชั่วโมง ค่าตอบแทนชั่วโมงละ 120 บาท พนักงานขับรถยนต์ (สำนักงาน) จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานในวันราชการปกติ ไม่รวมเวลาหยุดพัก ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าวันละ 7 ชั่วโมง ค่าตอบแทนวันละ 480 บาท ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าวันละ 9 ชั่วโมง ค่าตอบแทนวันละ 600 บาท เวชกรฉุกเฉิน จำนวน 16 อัตรา ปฏิบัติงานวันละ 8 ชั่วโมง ค่าตอบแทนวันละ 500 บาท ปฏิบัติงานวันละ 16 ชั่วโมง ค่าตอบแทนวันละ 1,000 บาท พนักงานขับรถยนต์ (ประจำจุดจอด) จำนวน 8 อัตรา กรณีผ่านการอบรมหลักสูตรเวชกรฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน (EMT-B) ปฏิบัติงานวันละ 8 ชั่วโมง ค่าตอบแทนวันละ 550 บาท ปฏิบัติงานวันละ 16 ชั่วโมง ค่าตอบแทนวันละ 1,100 บาท กรณีผ่านการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ปฏิบัติงานวันละ 8 ชั่วโมง ค่าตอบแทนวันละ 480 บาท ปฏิบัติงานวันละ 16 ชั่วโมง ค่าตอบแทนวันละ 960 บาท ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 อาคารศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 กันยายน 2566 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย 13.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2220 7570

สำนักงานกฎหมายและคดี เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ชั้น 3 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 กันยายน 2566 ในวันและเวลาราชการ ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2225 4031

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถส่งใบสมัครได้ด้วยวิธีดังนี้
1. ผู้สมัครสามารถรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง (ชั้น 2) สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ได้ถึงที่ 12 กันยายน 2566 ภาคเช้า ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร 2. ผู้สมัครสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ที่ http://forms.gle/19pD3qM6UNHYQ8yq5 พร้อมอัพโหลดเอกสารและหลักฐานให้ครบถ้วน ภายในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 16.00 น. สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2281 6117

สำนักการจราจรและขนส่ง เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการจราจรและขนส่ง เลขที่ 44 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดิงแดง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 กันยายน 2566 ภาคเช้า ตั้งแต่ เวลา 08.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2354 1206

สำนักงานเขตพระโขนง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพระโขนง ตำแหน่งครูสอนภาษาจีน อัตราค่าตอบแทน ชั่วโมงละ 600 บาท ครูสอนภาษาญี่ปุ่น อัตราค่าตอบแทน ชั่วโมงละ 600 บาท ครูสอนภาษาอังกฤษ อัตราค่าตอบแทน ชั่วโมงละ 600 บาท ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการศึกษา ชั้น 3 สำนักงานเขตพระโขนง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2311 0503

สำนักงานเขตยานนาวา เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานสถานที่ โรงเรียนวัดช่องนนทรี และโรงเรียนวัดคลองภูมิ อัตราค่าจ้าง 8,690 บาท ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ฝ่ายการศึกษา ชั้น 3 สำนักงานเขตยานนาวา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กันยายน 2566 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0 2294 5362 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์

https://webportal.bangkok.go.th/yannawa/page/sub/3174
————

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200