Flag
📣 ประกาศ  👀  5 มีนาคม ประเทศไทยเข้าสู่​ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ 📃 ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา …  ⛈️ โปรดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง 🌂 🌳 ร่วมกันตรวจสอบสภาพต้นไม้ กิ่งไม้ และป้ายโฆษณา 🛣️ หากพบอยู่ในสภาพเสี่ยงที่จะหัก โค่นล้ม หรือผิดปกติ โปรดแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ หรือ 📞 โทร. สายด่วน กทม. 1555 หรือ 🔶 แอปพลิเคชัน Traffy Fondue….
เทศกิจบางนา พาน้องข้ามถนนบริเวณหน้าโรงเรียน ตามโครงการเทศกิจ School Care

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 06.30 น. นางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา ที่ได้รับมอบหมายให้นายฐาปกิต สิงห์มณี หัวหน้าฝ่าย เทศกิจเขตบางนา จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยรวมทั้งป้องกันและลดอุบัติเหตุให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป ช่วงเวลาเช้าเวลา 06.30 น.-08.30น. และช่วงเย็นเวลา 15.00 น.- 16.00 น. บริเวณหน้าโรงเรียน สถานศึกษาในสังกัดพื้นที่การศึกษาเขตบางนา จำนวน 7 โรงเรียน
1. โรงเรียนวัดบางนาใน
2. โรงเรียนวัดบางนานอก
3. โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์
4. โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์
5. โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์
6. โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์
7. โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์
และโรงเรียนสิริรัตนธร สังกัด สพฐ. จำนวน 1 โรงเรียน
#ให้เป็นไปตามนโยบายเทศกิจช่วยจราจร ด้านความปลอดภัยดี/เดินทางดี/บริหารจัดการดี ของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร#

แชร์ข่าว: