Flag
Search
Close this search box.
หลักสูตรเครื่องดื่มตามสมัยนิยม (หลักสูตรบาริสต้าเบื้องต้น) ศูนย์ส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับคนพิการกทม.

 

หลักสูตรเครื่องดื่มตามสมัยนิยม (หลักสูตรบาริสต้าเบื้องต้น) ศูนย์ส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับคนพิการกทม.

การเปิดหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับคนทั่วไปหรือคนพิการ เป็นการส่งเสริมการนำความรู้ที่ได้เรียนไปต่อยอด
และใช้ได้จริง ถือเป็นเรื่องที่สำคัญ เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่น่าสนใจและใคร ๆ ก็สามารถเรียนได้ ซึ่งหลักสูตรนี้ก็คือ หลักสูตรเครื่องดื่มตามสมัยนิยม (หลักสูตรบาริสต้าเบื้องตัน) ถ้าหากใครมีความชอบ ความสนใจในหลักสูตรนี้

วันนี้เราจะพาไปชมกันค่ะว่า ภายในหลักสูตรนั้นจะมีการเรียนการสอนอะไรบ้าง
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องดื่มกาแฟสดแบบร้อน
2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องดื่มกาแฟสดแบบเย็น
3. การตกแต่งเครื่องดื่มกาแฟทั้งแบบร้อนและแบบเย็น
4. การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพ
หากท่านใดสนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) โทร. 02-333-2564
หรือ Facebook :

https://www.facebook.com/NongJokVocationTraining/?locale=th_TH

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ) โทร. 02-426-3653
หรือ Facebook :

ขอเชิญชวนร่วมทำแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้บริการชุดข้อมูลของกรุงเทพมหานคร

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200