logo
♦♦พบเห็นน้ำท่วมขังในพื้นที่กทม. สามารถแจ้งได้ทาง Line โดยแอดไลน์ @traffyfondue หรือ สายด่วน 1555 หรือ ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม โทร. 0 2248 5115 (สำหรับถนนสายหลัก)…          ♦♦กทม.แจ้งเตือนฝนตกหนัก 21-24 พ.ย. นี้ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนตกสะสม…          ♦♦ เตือนภัย 6 โรคติดต่อที่มากับฤดูหนาว – โรคไข้หวัด โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคติดต่อเชื้อไวรัส RSV – โรคปอดบวม – โรคหืด – โรคสุกใส – โรคมือ เท้า ปาก – และโรคอุจจาระร่วงในเด็กเล็ก… 
สำนักการศึกษา เตรียมพร้อมขับเคลื่อนแผนและยุทธศาสตร์ตามแนวคิด OKRs

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็น ประธานการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ 2567 การประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการสำเนายุทธศาสตร์และประเมินผล (นายบุญเยี่ยม เหลาสะอาด) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการกำหนดยุทธศาสตร์และการวัดผลลัพธ์ในการปฏิบัติราชการตามแนวคิด OKRs (Objective Key-Results) พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักการศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์) รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (นางสาวศุภร คุ้มวงศ์) หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและรับฟังการบรรยาย ณ ห้องศิรินาม ชั้น 3 สำนักการศึกษา

แชร์ข่าว: