logo
♦♦พบเห็นน้ำท่วมขังในพื้นที่กทม. สามารถแจ้งได้ทาง Line โดยแอดไลน์ @traffyfondue หรือ สายด่วน 1555 หรือ ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม โทร. 0 2248 5115 (สำหรับถนนสายหลัก)…          ♦♦กทม.แจ้งเตือนฝนตกหนัก 21-24 พ.ย. นี้ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนตกสะสม…          ♦♦ เตือนภัย 6 โรคติดต่อที่มากับฤดูหนาว – โรคไข้หวัด โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคติดต่อเชื้อไวรัส RSV – โรคปอดบวม – โรคหืด – โรคสุกใส – โรคมือ เท้า ปาก – และโรคอุจจาระร่วงในเด็กเล็ก… 
สำนักอนามัย ลงพื้นที่ดำเนินการตาม “โครงการเดินคล่องสมองดี”

สำนักอนามัย ลงพื้นที่ดำเนินการตาม “โครงการเดินคล่องสมองดี”


(24 พ.ย. 65) ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก สำนักอนามัย โดยนายแพทย์ศรนรินทร์ เชิดทวีทรัพย์ รักษาการผู้อำนวยการ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก ลงพื้นที่ดำเนินการตามโครงการเดินคล่องสมองดี ชุมชนเอื้ออาทรแก้วประดับ สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตหนองจอก โดยทีมสหวิชาชีพ ได้ให้ความรู้และดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึ่งประสงค์และมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ณ ศาลาเอนกประสงค์ ชุมชนเอื้ออาทรแก้วประดับ

 

แชร์ข่าว: