Flag
ผู้บริหารเขตยานนาวา ตรวจเยี่ยมศูนย์ BFC และพูดคุยกับผู้มาขอรับบริการ

(26 พ.ค. 66) นายสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการเขตยานนาวา พร้อมคณะผู้บริหารเขต ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายในศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (ศูนย์ BFC) ซึ่งเป็นศูนย์ให้บริการประชาชนผู้มาขอรับบริการในด้านต่างๆ โดยเปิดให้บริการทั้ง 10 ฝ่าย  วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-16.00 น. ยกเว้นวันเสาร์ และอาทิตย์ ให้บริการเฉพาะงานด้านทะเบียน (เฉพาะวันอาทิตย์รับแจ้งการตาย) พร้อมสอบถามประชาชนผู้มาใช้บริการได้รับความสะดวกหรือมีปัญหาต้องการให้ความช่วยเหลือเรื่องใดๆ สามารถขอรับคำปรึกษาให้คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ หรือหัวหน้าฝ่ายต่างๆ

———-

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200