Flag
รองผู้ว่าฯ ทวิดาร่วมเป็นวิทยากรและแลกเปลี่ยนความรู้ในงานประชุมนานาชาติ CBA ครั้งที่ 17

 

(25 พ.ค.66) รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรในงาน The 17th International Conference on Community-Based Adaptation to Climate Change (CBA17) ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน เขตบางรัก

 

 

การประชุมนานาชาติครั้งที่ 17 เรื่องการปรับตัวโดยชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จัดขึ้นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2019 ในครั้งนี้เน้นการสร้างเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายเดิม ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมกลุ่มคนที่จะร่วมกันแสวงหาแนวทางแก้ไขใหม่ๆ นำเสนอพื้นที่สร้างสรรค์ ซึ่งกิจกรรมของ CBA จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมจากเครือข่าย CBA สามารถส่งเสริมการดำเนินการด้านสภาพอากาศได้ ตลอดจนสามารถแบ่งปันวิธีการนำหลักการสำหรับการปรับตัวที่จะริเริ่มโดยท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ โดยตระหนักถึงความซับซ้อน นวัตกรรม และความท้าทายที่ต้องเอาชนะให้ได้ โดยกิจกรรมภายในงานซึ่งกำหนดจัดขึ้น 4 วัน เช่น การโต้วาที การแบ่งปันทักษะแบบ peer-to-peer และการแลกเปลี่ยนความรู้

รองผู้ว่าฯ ทวิดา กล่าวว่า สิ่งสำคัญคือ นวัตกรรมกระบวนการ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้แนวคิด วิธีการ หรือกระบวนการใหม่ๆ เป็นหนทางที่สามารถให้บริการประชาชนได้จริง เช่น กรุงเทพมหานครมี Traffy Fondue ที่ประชาชนสามารถร้องเรียนปัญหาได้และตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง ขณะนี้มีเรื่องที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามากว่า 300,000 เรื่อง ดำเนินการเสร็จแล้วประมาณ 250,000 โดยการแก้ไขเรื่องร้องเรียนทั้งหมดนี้ไม่มีเอกสารเลย อีกทั้งยังพัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลพื้นที่จุดเสี่ยงความปลอดภัย (Bangkok Risk Map) ซึ่งเป็นแผนที่ความเสี่ยงในกรุงเทพมหานคร ที่เข้าใจความเสี่ยงและสร้างความยืดหยุ่นมากขึ้น เช่น แผนที่อาชญากรรม แผนที่อุบัติเหตุทางถนน แผนที่ค่า PM2.5 แผนที่อัคคีภัย มี Sandbox เพื่อแก้ปัญหาระบบบริการด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การทำ Telemedicine นโยบายโรงพยาบาล 10,000 เตียง เป็นต้น

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200