Flag
กทม.ใส่ใจบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อส่งต่อความสุขด้านดูแลสุขภาพคนกรุงฯให้เต็มประสิทธิภาพต่อไป

(20 มี.ค.66) รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “บทบาทพยาบาลกับความคาดหวังของกรุงเทพมหานคร” ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศวันสำเร็จการศึกษาแก่บัณฑิตใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 212 คน ณ ชั้น 8 อาคารเกษมศรี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เขตดุสิต

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ เปิดเผยหลังการบรรยายว่า วันนี้เป็นวันปัจฉิมนิเทศของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ที่จะเป็นบุคลากรสำคัญของกรุงเทพมหานครในอนาคต ซึ่งขณะนี้ปัญหาเรื่องสาธารณสุขเป็นเรื่องใหญ่ของกรุงเทพฯ เนื่องมาจากกทม.เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการรักษาพยาบาลปฐมภูมิ รวมถึงศูนย์สาธารณสุข 69 แห่ง โรงพยาบาล 11 แห่ง และมหาวิทยาลัย 1 แห่ง ซึ่งต้องการบุคลากรทางการแพทย์จำนวนมากเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต ปัจจุบันเรายังขาดบุคลากรทางการแพทย์อยู่พอสมควร การมีสถาบันพยาบาลจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาสู่ระบบอย่างต่อเนื่อง สำหรับทางกทม.หน้าที่หลักคือการดูแลบุคลากรเหล่านี้ให้เขามีความสุขในชีวิต เชื่อว่าถ้ามีความสุข มีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสำเร็จในหน้าที่การงาน เขาเหล่านั้นจะมาดูแลประชาชนได้ดีอย่างยั่งยืนต่อไป

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 23 มี.ค 66 ซึ่งมีการบรรยายให้ความรู้และแนวคิด สร้างแรงบันดาลใจแก่บัณฑิตใหม่ อาทิพิธีเปิดกิจกรรมและให้โอวาทแก่บัณฑิตใหม่โดยรศ.ดร.บุญทิวา สู่วิทย์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ บรรยายพิเศษ “บทบาทพยาบาลกับความคาดหวังของกรุงเทพมหานคร” โดยรศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร บรรยายพิเศษ “บัณฑิตใหม่หัวใจนวมินทร์” โดย รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช “การร่วมพัฒนาวิชาชีพพยาบาล” โดยนางแน่งน้อย สมเจริญ อุปนายกคนที่ 1 สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลเกื้อการุณย์ (วชิระ) “อยู่อย่างไรให้ทรงคุณค่าในวิชาชีพพยาบาล” โดยนางธนภรณ์ ศรีแก่นแก้ว “พยาบาลกับความคาดหวังของสังคม” โดยนายแพทย์มาโนชญ์ ลีโทชวลิต นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย “พยาบาลกับการพัฒนาวิชาชีพ” โดยรศ.ดร สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล “บทบาทพยาบาลในสังคมยุคใหม่” โดยศ.ดร.ศิริอร สินธุนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย “ฉลาดคิด ฉลาดใช้ ฉลาดออม” โดยนายวิศวกร ปันยารชุน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการปฏิบัติการธนาคารกสิกรไทย พิธีมอบแถบหมวกและเข็มวิชาชีพพยาบาล นอกจากนี้วันที่ 24 มี.ค.66 จะมีพิธีลอดซุ้ม งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จแก่บัณฑิตใหม่และพิธี BonFire ณ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

—————-

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200