Flag
เขตคลองสาน “ร่วมงานครบรอบวันสิ้นพระชนม์ ๑๐๐ปีกรมหลวงชุมพร”

วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ว่าที่ร้อยตรีสรวุฒิ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการเขตคลองสาน  มอบหมายให้นายวุฒิศักดิ์ กาวชู หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
เวลา ๑๐.๐๐ น. นายศุภเสกข์ ไทยสว่างครี พนักงานเทศกิจชำนาญงาน หัวหน้าชุดสายตรวจ ๒๕๓ พร้อมเจ้าหน้าที่เทศกิจ ชุดปฏิบัติิิิการการกากการ ๒๕๑, ๒๕๒, ๒๕๓, ๒๕๔, และ ๒๕๕ ปฏิบัติหน้าที่ร่วมงานครบรอบวันสิ้นพระชนม์ ๑๐๐ ปี
ของกรมหลวงชุมพร ณ บริเวณอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย

-ผลการปฏิบัติ เจ้าหน้าที่เทศกิจเข้าร่วมงานตามวันเวลาที่กำหนด จำนวน๑๐นาย
-เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

แชร์ข่าว:
กรุงเทพฯ มีอะไร อัพเดทข่าวสารฉับไว กิจกรรมที่น่าสนใจ และมีส่วนร่วมได้ รวมไว้ให้ที่นี่

©2022 สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200