กทม. มอบประกาศเกียรติคุณ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ที่ร่วมสร้างสังคมน่าอยู่ไปด้วยกัน

  “พิธีในวันนี้เป็นการมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมาย … อ่านเพิ่มเติม กทม. มอบประกาศเกียรติคุณ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ที่ร่วมสร้างสังคมน่าอยู่ไปด้วยกัน