วันพลังงานสะอาด

12 สิงหาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง

กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน แบบไร้รอยต่อ "ล้อ ราง เรือ" โดยพัฒนาระบบการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษมและคลองต่าง ๆ ให้เป็นเส้นทางสีเขียว ด้วยการนำเรือที่ใช้พลังงานสะอาด แทนเรือเครื่องยนต์ดีเซล

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง