กทม.(BMA) : เร่งเปิดทางน้ำไหลรับมือฤดูฝน

8 สิงหาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง

สำนักการระบายน้ำ ดำเนินการจัดเก็บขยะ กำจัดวัชพืช เพื่อเร่งการระบายน้ำ เปิดทางน้ำไหล ในคู คลอง ทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ ป้องกันปัญหาน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนนี้

• หน่วยงานเร่งด่วน (มีนบุรี) พื้นที่บำรุงรักษา 1 กลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 3 กองระบบคลอง จัดเก็บขยะและวัชพืช คลองพระราชดำริ 1 บริเวณซอยนิมิตรใหม่ 22 เขตคลองสามวา
• หน่วยงานเร่งด่วน (มีนบุรี) พื้นที่บำรุงรักษา 1 กลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 3 กองระบบคลอง จัดเก็บขยะและวัชพืช คลองสามวา บริเวณ ประตูระบายน้ำคลองสามวา เขตคลองสามวา
• หน่วยงานโครงการเก็บขยะทางน้ำคลองมหานาค,คลองแสนแสบ และหน้าตะแกรงสถานีสูบน้ำ พื้นที่บำรุงรักษา 1 กลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง3 กองระบบคลอง จัดเก็บขยะและวัชพืชคลองสี่ประเวศ เขตมีนบุรี
• หน่วยงานโครงการจัดเก็บผักตบชวา ตามการถ่ายโอนภารกิจจากกรมชลประทาน พื้นที่บำรุงรักษา 1 กลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 3 กองระบบคลอง จัดเก็บขยะและวัชพืชคลองแสนแสบ บริเวณหลังชุมชนศาลาแดง เขตหนองจอก
• หน่วยงานโครงการจัดเก็บผักตบชวา ตามการถ่ายโอนภารกิจจากกรมชลประทาน พื้นที่บำรุงรักษา 1 กลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง 3 กองระบบคลอง จัดเก็บขยะและวัชพืช คลองหลวงแพ่ง บริเวณ อ.บ.ต.คลองหลวงแพ่ง เขตหนองจอก
• หน่วยเปิดทางน้ำไหล 1 พื้นที่ 2 กลุ่มงานบำรุงรักษา 3 กองระบบคลอง เก็บวัชพืชและตัดต้นไม้ริมตลิ่งคลองหนึ่ง ช่วงเคหะร่มเกล้า 50 เขตลาดกระบัง
• หน่วยงานคลองแสนแสบ (ตอนวัดบางเพ็งใต้) พื้นที่บำรุงรักษา 1 กลุ่มงานบำรุงรักษาคลอง3กองระบบคลอง ดำเนินการจัดเก็บขยะและวัชพืชในคลองแสนแสบช่วงบริเวณประตูระบายน้ำบางชัน เขตมีนบุรี

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง