9 สิงหา นี้ ..เปิดใช้งาน..”การยื่นขอตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน แบบ Online..

4 สิงหาคม 2564 | จำนวนเข้าชม 33 ครั้ง

9 สิงหา นี้ ..เปิดใช้งาน.."การยื่นขอตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อใช้ประกอบในการขออนุญาตก่อสร้างอาคารและเพื่อประกอบการขอจัดสรรที่ดิน ฯลฯ" ในรูปแบบ Online..

ดาวน์โหลดวีดีโอทั้งหมด