ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย พร้อมให้ความช่วยเหลือ ..

9 กันยายน 2564 | จำนวนเข้าชม ครั้ง

ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย พร้อมให้ความช่วยเหลือ ..
ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สอภ.สปภ. ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ดังนี้
1. ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประสบภัยอัคคีภัยเขตลาดกระบัง เหตุเกิดเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2564 ณ ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สอภ. ขอบคุณภาพจากคุณอรุโณทัย @ ป้องกัน 525
2. ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัยเขตยานนาวา เหตุเกิดเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ณ ชุมชนเย็นอากาศ 2 ขอบคุณภาพจากคุณปิยธิดา@ ป้องกัน 528
3. ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประสบภัยอัคคีภัยเขตบางแค เหตุเกิดเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ณ ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สอภ. ขอบคุณภาพจากคุณสรินยา @ ป้องกัน 524
4. ออกหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัยอพาร์ตเมนต์ 5 ชั้น ห้องเลขที่ 214 ซอยรามคำแหง 39 แยก 3 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. เหตุเกิดเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2564 มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว 2 ราย ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ได้ให้ความช่วยเหลือโดยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และให้คำปรึกษาแนะนำขั้นตอนการขอรับเงินช่วยเหลือจากกรุงเทพมหานคร โดยแนะนำให้ผู้ประสบภัย ดำเนินการขอหนังสือรับรองการประสบภัย จากฝ่ายปกครองสำนักงานเขตวังทองหลาง เพื่อนำเอกสารมาประกอบการขอรับเงินช่วยเหลือด้านการเงินจากกรุงเทพมหานครต่อไป ขอบคุณภาพจากคุณปราณีต@ป้องกัน 526

ดาวน์โหลดภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรมแนะนำ