ประกาศกทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 42

เผยแพร่โดย : ทิพพาภรณ์ สารสนเทศ | 4 กันยายน 2564 | จำนวนเข้าชม 14,023 ครั้ง

 

ประกาศกทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 42)

เนื่องจากศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับรายละเอียด เกี่ยวกับการกำหนดเปิดดำเนินการของร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม ในห้างสรรพสินค้าหรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน
เพื่อให้เป็นไปตามมติของศปก.ศบค.ดังกล่าว คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีมติเห็นชอบ ดังนี้

ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม ที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบกิจการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดดำเนินการโดยการให้บริการผ่านการนัดหมายและจำกัดเวลา การให้บริการในร้านไม่เกินรายละ 2 ชม.

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 3 – 30 ก.ย. 64 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

 

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
ประกาศปิดสถานที่ฯ ฉบับที่ 42.pdf 85 KB 866

อัลบั้มภาพ